Instruktioner
Börja att välja produktkategori.
Leta sedan upp produkten du önskar ladda ner produktbilder till.
Klicka på bilden och välj ”Spara fil” (kan se lite olika ut beroende på webbläsare).

Produktkategori: